„ווײַטער‟ איז צווײַג פֿון „פֿאָר­ווערטס‟. פֿאַר וואָס האָט מען איר געגעבן אַזאַ נאָמען? אַן עפּעלע פֿאַלט ניט ווײַט פֿונעם ביימעלע. ביידע צײַטונגען רופֿן צו גיין פֿאָרויס. דער פֿאָרווערטס טוט עס שוין 115 יאָר.

„ווײַטער‟ איז אַ צײַטונג פֿאַר דיר: דו ביסט אַ תּלמיד, אַ סטודענט, און „ווײַטער‟ איז אויך אַ תּלמיד און אַ סטודענט. ביידע לערנט איר זיך איין שפּראַך — ייִדיש. אויף ייִדיש פֿאַרשטייט מען בעסער איינער דעם אַנדערן.

ייִדיש לערנט מען איבער דער גאָרער וועלט. ייִדיש מאַכט היימישער קליין און גרויס, קינד־און־קייט. אָבער נישט אַלע זײַנען נאָך גרייט צו לייענען דעם „פֿאָרווערטס‟. „ווײַטער‟ איז דאָס אָרט, וווּ אַלע קאָנען זיך טרעפֿן און פֿאַרברענגען די צײַט מיט ניץ.

„ווײַטער‟ איז אַ פֿרײַער אַרײַנגייער אין אײַער שטוב, אוידיטאָריע, קרײַז, סבֿיבֿה.

לאָמיר גיין ווײַטער אויפֿן וועג פֿון ייִדיש, צוזאַמען מיט „ווײַטער‟!

„ווײַטער‟ וועט אײַך ברענגען צום „פֿאָרווערטס‟!

„ווײַטער‟ איז אַ גוטער פֿרײַנד וואָס דו זוכסט!


Vayter (Onward!) is a child of the the Forverts (Forward!). Both newspapers want you to move ahead.

Vayter is a newspaper just for you: a student learning Yiddish.

Vayter is also a student. You are both learning the same language – Yiddish.

People are learning Yiddish all over the world. Yiddish makes everyone more heymish – both big and small and the whole gang. That is why the Forverts is sending its child Vayter all around the world as its messenger.

Vayter will tell you stories, as well as listen to your stories.

Vayter is the place where we can all meet and spend some quality time together.

Vayter is a free guest in your home, auditorium, circle, crowd. Let‘s advance onward on the path of Yiddish together with Vayter!

Vayter will lead you to the Forverts!

Vayter is the good buddy that you are looking for!