Through Riki‘s Eyes

צניעות לפנים משורת הדין

How To Dress Very, Very, Very Modestly

פֿון ריקי רויז

  • Print
  • Share Share
Yoely Weiss

חשוב׳ע אידישע פרויען און מיידלעך! וויבאלד עס דערנענטערן זיך די זומער טעג, און די וועטער ווערט שוין אביסל ווארימער, ווילן מיר אייך דערמאנען צו זיין עקסטער פארזיכטיג אין משמרת הצניעות, און מאכן זיכער נישט חלילה צו ציען קיין אויפמערקזאמקייט פון מענער!

קודם כל די לענג פון די קליידער דארף בלייבן די זעלבע ווי א גאנץ יאר. פיר אינטשעס נאך די קניען, פארשטייט זיך. און אויך די קאליר זאל זיין א טונקעלערע קאליר. ווייס, געל, אדער סיי וועלכע ליכטיגע קאלירן איז מער אויפאלנד, שרײַעדיק, און איז קעגן די הלכות פון צניעות! עס איז דא אזאנע סארט שעסלעך, האַלבקליידלעך, וואס איז פון א לייכטערע סחורה, עס רופט זיך סלינקי. זייט וויסן אז דאס איז גאר אומאיידל ווייל דאס קלעפט צום גוף און אנטדעקט די פארעם פון א פרוי. און א אידיש מיידל ברויך זיין באשיידן און באהאלטן. עס איז דא צו קויפן קליידער פון א לייכטערע קאטאן סחורה. די זעלבע מיט טי־שורטס.

טי־שורטס איז געמאכט פון אזא סארט מאטריאל וואס לייגט זיך אויס אויפן פארעם פונעם קערפער און דערפאר מעג מען נאר טראגן בלאזלעך. און אפילו מיט א בלאז דארף מען זעכער מאכן עס איז נישט צו געפאסט, צו ענג און אויך מוז עס זיין גענוג דיק אז עס זאל חלילה נישט זיין דורכזיכטיג און מען זאל קענען גוט שוויצן דערין. און עס דארף אויך זיין גוט צוגעדעקט ביים האלז. אויב איז דאס אביסל אויסגעשניטן קען מען צולייגן א גומי ארום און דאס צאמציען ביז מען דערשטיק זיך דערמיט און מען גייט אויס אויף קידוש השם.

אוודאי און אוודאי אויב דערלעבט מען די דאזיגע זאכן מוז מען טראגן א סליפ אונטער די קליידער אז אויב חלילה וחס דער אויבערשטער זאל אפהיטן מען שטרעקט אויס די האנט און דאס בלאז הייבט זיך אויף, איז מען נאך אלץ פארדעקט. עס איז ראטזאם נישט אויסצושטרעקן די האנט בכלל, כדי נישט צוצוקומען אז א מאן זאל חס ושלום זעהן דעם אונטערמלבוש. אבער אויב האט מען נישט קיין ברירה כאטש וועט ער נישט זעהן מער פון דעם. אוודאי און אוודאי איז פארבאטן צו טראגן די 2־פּיס דאסטערס. דאס קען צוברענגען צו מכשיל ווערן ביים לייגן די קינדער אויפן באס. מען כאפט זיך נישט אבער ווען מען שטרעקט אויס די האנט צו מאכן „ביי‟ פארן קינד, צעטיילט זיך די אויבערשטע חלק פון די אונדערשטע און עס איז זייער אומצניעותדיג. (איך האב אמאל געהערט איינעם זאגן, „אההה, מען מעג נישט גיין מיט א טו פּיס? נו נישט קיין פראבלעם. טראג נאר 1 פון די 2 פיס‟).

Yoely Weiss
אַ שווימקלייד

שטרומפּ טאר אויסדריקליך נישט זיין דורכזיכטיג. די בעסטע איז די Palm 100. די וואס טראגן שווארצע שטרומפ, אשריך וטוב לך!

יעצט מיט שיך דארף מען אויך שטארק אכטונג געבן עס זאל נישט זיין אויפאלנד. נישט קיין ליכטיגע קאלירן אדער מוסטערס.

לאמיר נישט פארגעסן די טיכלעך (נאר שייך פאר חתונה געהאטע פרויען). מאכט זעכער עס זאל אויך נישט זיין צו שרייעדיג. קויפטס ענדערש איין מיט א לייכטערע פּינקע (ראזע) מוסטער ווי די אויפאלנדע שטארק פינקע. עס איז טאקע א גרויסע נסיון אבער די זכות וועט אייך ביישטיין.

ביים גיין אין גאס דארף מען גאר אכטונג געבן צו זיין איידל און באשיידן. נישט מאכן קיינע הויכע גערודער און חלילה נישט לאכן הויך. אין אמת׳ן אריין האט א פרוי עכט זיך נישט וואס צו דרייען אין גאס בכלל. מען ברויך זיצן און שטוב, וואשן די וועש און קאכן עסן. אבער אז איז גאר וויכטיג ארויסצוגיין זאל מען זיין גאר פארזיכטיג און זיך איינקוועטשן דאס קערפער מיט הכנעה און איידלקייט. אויכעט זאל מען אכטונג געבן ווי מען קוקט. שמירת עיניים איז נישט נאר פאר מענער. מען זעהט א סיטי באס פארט אדורך קוקט מען גלייך אוועק נישט אנצוקומען צו קוקן אויף שמוציגע בילדער. און אז נעמט מען די קינדערלעך אין פארק זאל מען גאר אכטונג געבן עס זאל נישט זיין קיין פריצות מיט אויסגעלאסנקייט אנוועזנד.

פאר די וועלכע גייען שווימען מאכט זעכער אייער שווימקלייד איז גענוג ברייט און לאנג. א בעידינג סוט איז א בגדי פירצה און איז פארבאטן אפילו אונטערן שווים קלייד.

און צום לעצטן וויל איך דערמאנען די פרויען וואס טראגן דעם זומער מאנטל. אט די פרויען זענען אונזער שטאלץ פאר כלל ישראל און אין זייער זכות וועלן מיר זוכה זיין צו אנטקעגן גיין משיח צדקינו און זיי וועלן מארשירן פארנט פון יעדן מיט זייער אנגעבויגענע רוקן און זייער זומער מאנטל אויף די פלייצע אזויווי די מצות אויפן וועג ארויס פון מצרים.

נאָך מער “ריקי” גייט צו:
Facebook: “Riki’s Music and Musings”
Twitter: @Riki_Rose
Instagram: @rikirosemusic
Snapchat: @riki_rose