Michael Felsenbaum

אױ, איז דאָס אַ חתונה

Oh, What a Wedding

פֿון מיכאל פֿעלזענבאַום

אַ מוזיקאַלישע קאָמעדיע אין צװאַנציק סצענעס

לױט דעם אײנאַקטער װאָדעװיל פֿון אילף און פּעטראָװ, “דאָס שטאַרקע געפֿיל”, 1933

איבערגעאַרבעט און פֿאַרייִדישט פֿון מיכאל פֿעלזענבאַום מיט דער צוזאַמענאַרבעט פֿון טײַערן פֿעטער, העניך גרױסמאַן, ז”ל

פּערסאָנאַזשן:

סטאַס מאַמזעראָװיטש — דער חתן

נאַטאַלי — װידער אַ כּלה

עגעגעבעבע ברוך ליפֿשיץ — נאַטאַליס ערשטער מאַן

ריטע — נאַטאַליס שװעסטער

זאָסיאַ, סאָפֿאַ לאַנגבער — דער כּלהס מאַמע

עמיר פּערסקי — אַ יונגער־מאַן אַ שװיצער מיט גרױסע װאָנצעס

קלמן װאַסערפּוצער — “אַ װאָס אין דער קאָרט”

סוליימאַן מאַמזעראָװיעטש — אַ שלעסערהאַקער, דעם חתנס טאַטע

סילװיאָ דע לאַ קאַסטראַטי — אַ דאָקטער אַ שאַרלאַטאַן

חיים־נחמן ביאַליקאָװיטש — אַ גאַסט

שײַקע עגלון — אַ גאַסט

מאַדאַם שפּרינג־אין־בעט — אַ גאַסט

מיסטער פּיש־פֿיש — אַן אַמעריקאַנער דיפּלאָמאַט, אַ פּענסיאָנער

ר’ ציבעלע — ביז גאָר אַ פּראָגרעסיװער רבֿ, אַ היקעװאַטער

אַ כינעזער

אַ מײדל

די געשעענישן קומען פֿאָר אין תּל־אָבֿיבֿ, אין דער דירה פֿון מאַדאַם לאַנגבער

Read more


אַ ליסע זינגערקע

The Bald Soprano

פֿון עזשען יאָנעסקאָ

אַן אַנטי־פּיעסע אין עלף סצענעס

פּערסאָנאַזשן:

מיסטער סמיט

מיסיס סמיט

מיסטער מאַרטין

מיסיס מאַרטין

מערי, אַ דינסטמױד

קאַפּיטאַן, דער נאַטשאַלניק פֿון די פֿײַערלעשערס

ערשטע סצענע

אַ בורזשואַזער ענגלישער אינטעריער. אַן ענגלישער אױפֿדערנאַכט. מיסטער סמיט, אַן ענגלענדער, זיצט אין זײַנע ענגלישע שטעכשיך אין אַן ענגלישן פֿאָטעל, רײכערט זײַן ענגלישע ליולקע און לײענט אַן ענגלישע צײַטונג לעבן אַן ענגלישן קאַמין. ער טראָגט ענגלישע ברילן און דינע װײַסע ענגלישע װאָנצעס. לעבן אים, אין אַ צװײטן ענגלישן פֿאָטעל, זיצט מיסיס סמיט, אַן אמתע ענגלישקע, און פֿאַרצירעװעט אַ פּאָר ענגלישע זאָקן.

אַ לענגלעכע ענגלישע פּױזע. אַן ענגלישער זײגער שלאָגט, לױטן ענגלישן נוסח, זיבעצן מאָל.

Read more


אַ טישל פֿאַר דרײַ אירע

פֿון מיכאל פֿעלזענבאַום

אַן איציק מאַנגער־שפּיל אין צװײ אַקטן

תּשע”ב

פּערסאָנאַזשן:

ר׳ איציק
ר׳ װעלװל
משה גרױס
ר׳ לופּו, דער קרעטשמער
מלכּה די קרעטשמערקע
הער זיגמונד קרױטער
כּמי־זמרים

די געשעענישן קומען פֿאָר אין יאַס, אין יאָר 1937, אין דער קרעטשמע “לופּו סין לופּו”

די געשעענישן האָבן נישט צו טאָן מיט די אמתע ביאָגאַפֿיעס פֿון די פּערסאָנאַזשן

Read more


פֿרײלעכע און פֿרײַע

Happy and Free

פֿון מיכאל פֿעלזענבאַום

כּמעט אַ קאָמעדיע

אין זעקס סצענעס, מיט אַ פּראָלאָג און אַן עפּילאָג

שפּראַך־רעדאַקטאָר – אליעזר ניבאָרסקי

פּערסאָנאַזשן:

יצחק־ברוך פֿאַרבעראָװיטש

ליזע, זײַן פֿרױ

איטשע, אַ יונגער־מאַן

יצחק־ברוכס מאַמע

ר’ שמואל, יצחק־ברוכס טאַטע

סאָניע, איטשעס געליבטע

סאָניעס טאַטע

פּאַן יאַצעק קאָװאַלסקי, דער תּפֿיסה־נאַטשאַלניק

גנבֿים:

אורקע נאַכאַלניק

מענדל קנאַק

יאַנקל פּאַראַװאָז

סורקע די גראָבע

תּפֿיסה־אױפֿזעערס, קאָרידאָרני, קעלנער, פּאַפּאַראַצי, כּלי־זמרים און סתּם מענטשן

Read more


אין דער הײם און אױף דער גאַס

At Home and In the Street

פֿון ראָזאַליע קראָכמאַל מיט דער צוזאַמענאַרבעט פֿון יעקבֿ כּהן באַאַרבעט און צוגעגרײט צום דרוק – מ. פֿעלזענבאַום

די בעלצער צונעמען

אײַזיק “דער משוגענער מלמד”
‏Ayzik “der meshugener melamed”
‏Ayzik “der mishigener melomed”

אַלפֿרעד מיטן קלאַרנעט
‏Alfred mitn klarnet

ברוך דער פּגר
‏Borekh der peyger
‏Burekh der peyger

Read more


כ'בין צוגענאָגלט...

I'm Nailed Down

פֿון מאַרינאַ צװעטאַיעװאַ

מאַרינאַ צװעטאַיעװאַ

א

כ’בין צוגענאָגלט צום בזיון־סלױפ
פֿון אַלטן סלאַװישן געװיסן.
דער בושה־צײכן איז פֿאַר מיר װי לױב,
איך בין אומשולדיק, זאָלט איר װיסן.

Read more


אַ שׂימחה אין שטעטל (צווייטער אַקט)

A Celebration in the Town (Act Two)

פֿון מיכאל פֿעלזענבאַום

צווייטער אַקט

ערשטע סצענע

די בינע איז צעטײלט אויף צווײ חלקים, פֿון רעכטס – צדקיהוס רעזידענץ, פֿון לינקס – נבֿוכדנאצרס רעזידענץ, אין מיטן דער בינע – אַ הרודע שטײנער. צדקיהו זיצט אויפֿן טראָן, הינטערן טראָן שטײען זײַנע זין און די טאָכטער. אַנטקעגן אים שטײען יוחנן בן־קרח און ירמיהו הנבֿיא. פֿון דרויסן לאָזט זיך הערן אַ רעש, – אויפֿרײַסן, זמירות און יאָמער־געווײן. די אַטמאָספֿער אינעם רעזידענץ־זאַל איז אַן אָנגעשטרענגטע. אַלע שווײַגן. סוף־כּל־סוף ווענדט זיך צדקיהו המלך צו יוחננען.

Read more


אַ שׂימחה אין שטעטל (ערשטער אַקט)

A Celebration in the Town (Act One)

פֿון מיכאל פֿעלזענבאַום

אַן אומענדלעכע שפּיל

פּערסאָנאַזשן:

נבֿוכדנאצר, דער מלך פֿון בבֿל /נעוווּכאַדנעצאַר/

אַשפּנז, רבֿ סריסים, דער הויפּט־הויפֿדינער /אַשפּענאַז/

אַריוך, רבֿ־טבחיא די מלכּא, דעם מלכס אויבערלײַבוועכטער /אַרייִויך/

אַן אַלביאָנער שיף־פּאָפּוגײַ

דאָקטער אײַכמאַן, אַמבאַסאַדאָר פֿון מואבֿ

דאָקטער מענגעלע, אַמבאַסאַדאָר פֿון עמון

דער גײַסט פֿון סנחריבֿ, מלך אַשור, נבֿוכדנאצרס זײדע

נבֿוזראַדן, דער הויפּט פֿון נבֿוכדנאצרס לײַב־חייל /נעוווּזאַראַדאַן/

דניאל הנבֿיא – בלטשאַצר, אַ גלות־קינד פֿון יהודה

צדקיהו, דער לעצטער מלך פֿון יהודה

יוחנן בן־קרח, דער מיליטער־מיניסטער פֿון יהודה

ירמיהו הנבֿיא

צדקיהוס טאָכטער, אַ מויד אַ קאָזאַק

צדקיהוס זין, אַ צווילינג, גײַסטקראַנקע בחורים

עבֿיקה, אַ ייִדישער זעלנער

בבֿלישע ייִדן, געפֿאַנגענע פֿון שומרון

אַבֿרהם

יצחק

יעקבֿ

משה בן־עמרם

צווײ זונות, וואָרזאָגערס, כּישוף־מאַכערס און צויבער־שפּרעכערס, גאָטס קול, מלאָכים־כאָר, שליחים, זעלנערס, כּלי־זמרים, טענצערס, זינגערס

די געשעענישן קומען פֿאָר אין בבֿל, אין ריבֿלה און אין ירושלים אין די יאָרן 588 – 586 פֿאַר דער גרעגאָריאַנער ספֿירה

Read more